"คิดให้ใช่...แล้วไปให้สุด"

โครงการ ‘KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม’ 2017

เป็นโครงการประกวดการนำเสนอแผนงานพัฒนาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน จัดโดยเคเอฟซี ประเทศไทย โดยปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “คิดให้ใช่...แล้วไปให้สุด” เพื่อตอกย้ำบทบาทของแบรนด์เคเอฟซีในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเคารพตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง นำศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ที่มีมาขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้น และยังเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์ทางความคิดให้คนรุ่นใหม่เห็นแก่ส่วนรวมและตระหนักถึงการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนไม่ว่าจะด้านใด ให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการทำประเทศไทยให้น่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม

ขั้นตอนการรับสมัคร

กรอกข้อมูลเข้าร่วมโครงการเว็บไซต์
แนบเอกสารและหบักฐาน
ส่งแผนงาน

รู้จัก KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม

ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการค้นพบศักยภาพของตนเอง ใต้แนวคิด “คิดให้ใช่...แล้วไปให้สุด” เพื่อช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมและประเทศต่อไป

ค้นหาศักยภาพ

ค้นหาศักยภาพ

ส่งเสริมให้รู้จักและเคารพตัวตนที่แท้จริง เพื่อค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน
ลงมือปฏิบัติจริง

ลงมือปฏิบัติจริง

สร้างเสริมทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการบริหารจัดการ
สร้างจิตสาธารณะ

สร้างจิตสาธารณะ

ความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการสร้างสรรค์การตอบแทนสังคม
รับผิดชอบด้านสังคม

รับผิดชอบด้านสังคม

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของเคเอฟซี เพื่อร่วมยกระดับสังคมให้ดีขึ้น

กำหนดการโครงการ KFC Community Hero 2017

Road Show ทั่วประเทศ

  • กรุงเทพมหานคร 21 ส.ค. 2560
  • เชียงใหม่ 25 ส.ค. 2560
  • ขอนแก่น 30 ส.ค. 2560
  • สงขลา 4 ก.ย. 2560

21 สิงหาคม 2560 - 4 กันยายน 2560

เปิดรับสมัคร และสิ้นสุดรับผลงาน

วันนี้ - 12 กันยายน 2560
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 30 ทีม

ผ่าน Facebook KFC Community Hero

15 กันยายน 2560

ผู้เข้ารอบ 30 ทีม นำเสนอผลงาน

เพื่อรับเงินสนับสนุน

28 กันยายน 2560 - 29 กันยายน 2560
ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีม

ผ่าน Facebook KFC Community Hero

2 ตุลาคม 2560

KFC Community Hero Camp

7 ตุลาคม 2560 - 9 ตุลาคม 2560
ทำแผนงานให้เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ทำแผนงานที่เสนอให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่

9 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

นำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ

ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย นำเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการ พร้อมรับฟังประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และร่วมงานแถลงข่าว *การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

14 ธันวาคม 2560

ร่วมเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้สังคม

เริ่มสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!